چند قدم زیر بارون...

روزهای انتظار چه عاشقانه مرا می شکند و تو چه سرد از من عبور میکنی...!

» تکاندن :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» عشق تهی :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» تحول :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» بیایید به هم نخندیم.باهم بخندیم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» نجابت :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» چتر :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» کودکانه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» حرف ها :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» خندید :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» دلتنگی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» شانه... :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» زیبایی بدن :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» زندگی کن :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» شیرین تلخ :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» سخته :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» خنده :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» مهم چیست؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» عشق :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» تصور ما :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» حس زیبا :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/٦
» شادی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٤
» خودت :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٤
» سفر :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» صبور میمانم... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» ارزش هایمان :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٧
» احساس :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٧
» لگد نکنید دلم را... :: شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٧
» آرزو میکنم... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٥
» احساسات :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٢
» دیره... :: دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٢
» یادگاری :: جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٩
» خدایا :: جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٩
» اتفاق زندگی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٧
» بگو مال تو هستم!!! :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۸
» اتفاق :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۸
» امشب :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۸
» سکوت اجباری!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» سهراب :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» سرگرمی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» خنده دار شدن حرفا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» بی خیالی!! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» تو :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٧
» درد میکند... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» چمدانت را نبردی!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» دختر احساس :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» بغض شبانه :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» هوا سرده :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
» نیرنگ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳
» سکوت :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳
» باران و کودکی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳
» بی شرح... :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٢
» پرنده و قفس :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٢
» جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۱
» میروم اما... :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٢۱
» مرگ پرنده :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۸
» زانو به بغل :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۸
» باران خیالت :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧
» چرا گریه کنم!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧
» کلاغ آرزو :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧
» ترکت میکنم :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧
» فقط پاییز :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۱٥
» شنبه ۱۳٩۱/٧/۱٥ :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۱٥
» پیاده روی :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۱
» مدارا :: شنبه ۱۳٩۱/٧/۱
» پاییز :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» دزدانه بوسیدن :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» خدا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» بیسکویت اعصاب :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» دفتر خاطرات... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» عشق ساعتی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۳٠
» نشد :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» بودنت :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» هوای سرد رابطه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» گران :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» دستانم می لرزد.. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» فراموش کردن :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٩
» روز دختر مبارک :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۸
» جای باران چشمهایم :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» رویایت :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» باران و لبهایت :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» رود... :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» خلوت :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» پاییز :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
» بزرگی آدما :: جمعه ۱۳٩۱/٦/٢٤
» هوای دلم بارانیست :: جمعه ۱۳٩۱/٦/٢٤
» یکرنگی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳
» شهادت امام جعفر صادق :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» گناه :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» پدر :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» خدا رو صدا کن... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» جاده خیس :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» باران :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» گول دنیا رو نخور... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٠
» کلاغ پر... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٠
» از بین رفتن باورم :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٠
» بترس!! :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٠
» آزاد :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٠
» عاشق تنها :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٢٠
» عشق یعنی... :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸
» تسبیح دلم... :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸
» کمرم خم شد :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸
» گمم نکن :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸
» حجاب :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» چکیدن اشک :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» تنهایی :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» بدترین درد :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» قحطی عاطفه :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» پرتاب سنگ :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٧
» فاصله سر و دل :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» گریه های شبانه :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» چیزی بگو :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» گریه های کودکی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» ایمن :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» بدهکار :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» ستاره :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» لبخند مصنوعی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» هدفون :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» کودکی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» قایق همسفر :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٦
» دنبالم نگرد... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» بچگی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» آرامش :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» چه رسمی... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» فقط تو میتوانی مرا ببخشی!! :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» هوای بارونی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» مردن :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/۱٤
» قیصر امین پور :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/۱٤
» بغض او :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» تنها نیستی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» گرفت :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» تنها خدای من... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٢
» کلاغ قصه هام :: دوشنبه ۱۳٩۱/٦/٦
» زن ایرانی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٥
» شکایت ما :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٥
» ساعت شنی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٥
» شکست :: یکشنبه ۱۳٩۱/٦/٥
» عمو زنجیرباف :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» پسرخاله :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» شعر و قافیه :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» اوج :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» زخم بدن :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» پازل زندگی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» خدایا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» فریدون مشیری :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢
» بچگی هایم :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩
» فطر :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٩
» زیباست نه!!!؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» شن :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» آرامش :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» جملات زیبا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» کوروش کبیر :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» لبخند :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» گرم میشود.. :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» حسین پناهی :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦
» آب نطلبیده :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥
» دریا :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥
» چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٥
» بدون شرح :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳
» ارزش خوندن داره :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳
» خیانت :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳
» آرامم :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳
» یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» از جنس صدف :: یکشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٢
» شب های قدر :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸
» برگشت :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٧
» خدا :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۱
» سلام :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» حساب باز نکنیم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» آغوش خیالی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» باران پشت سرش :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» از من دور نباش :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» بازهم دیر رسیدم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» خرد کردن :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» خنده خدا :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» بال پرنده :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» اسطبل :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» چیزی میان من و خدا :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» قایم باشک :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» کلاغ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» او که رفت .... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» ساده :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» شکستن غرور :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» شهاب :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» کوه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» اما باهوش است... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» همه چی خنده دار بود اما :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٤
» آمد و زود رفت :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» بخند ای عشق من :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» گوش کن :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» باران دلتنگی :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» درخت خشک :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» برو ولی باش :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» توکل :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» یکم طولانیه ولی ارزش داره چون حرف دل خیلیاست :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» غرور برگها :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» دلم تنگ است :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» دور میمانم که نزدیک بماند :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» میلاد امام زمان :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» شاد بنویس :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» مرا ببخش :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» خدا :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» درنهایت اعتماد :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
» بن بست زندگی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» به هر سازی میرقصم :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» شکستم و نیامدی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» دیر آمدی باران :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» دلتنگ گذشته :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
» اگر سهراب در زمان ما دانشجو بود... :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» یاد کودکی هایم بخیر :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» سفرکرده :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» ویترین زندگی :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» نقطه سرخط... :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» هرزگی :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» طنز :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» عکس :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
» قسمت دیگری :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۸
» یادت :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۸
» اثبات دوست داشتن... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۸
» یاد آن روز بخیر :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» نفست باران است :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» شکر :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» به پای هم پیر بشین.. :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» سزات با خدای من :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» دیگر هوای برگرداندنت را ندارم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» آرامتر نفس نفس بزن :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧
» دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
» یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤
» یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤
» یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤
» یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/٤
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۳ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۳ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۳ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۳ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۳ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» شنبه ۱۳٩۱/٤/۳ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» جمعه ۱۳٩۱/٤/٢ :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٢
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳۱
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳۱
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠
» و باز هم بارون :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۳٠
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» ارسال این مطلب زیبا توسط امیرعلی ،دوست خوبم تو این کلبه :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٩
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
» جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/٢٦
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» نقاشی های جالب :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٤
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٩
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/۱۸
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/۱٦
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
» دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
» دل ما دل نیست :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
» من وخدا :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
» روز پدر :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٤
» جنگی برای آرامش :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٤
» آشنایی از دور :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٤
» فریدون مشیری :: شنبه ۱۳٩۱/۳/۱۳
» طعم تلخ جدایی :: شنبه ۱۳٩۱/۳/۱۳
» روز مرد :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٢
» چرا مردا به ندرت افسرده میشن؟ :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٢
» معمای عشق :: جمعه ۱۳٩۱/۳/۱٢
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٩
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٧ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٧
» یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٧ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٧
» دل شکستن :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» هنر با چوب کبریت :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» خداوندا پشیمانم :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٦
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» عشق و گنجشک :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» اشک در برکه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۳/۳
» باران :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢
» کودکی با پای برهنه :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢
» گاهی باید نشنید! :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢
» توصیه لقمان به پسرش :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢
» کادویی از جنس درد :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢
» به او اعتماد کن :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۳/٢
» فقط چون دلتنگم :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱
» خاطرات کودکی در جوانی :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱
» طعم تلخ عادت :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱
» دل کندن از زمین خدا :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» نصیحت جاپلین به دخترش :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» صدای پای باران :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» برو خوش باش :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» به سلامتی .... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» اس ام اس خنده دار :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
» طالع بینی متولدین آبان :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۳٠
» اس ام اس خنده دار 91 :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦
» یادمان باشد که . . . (جملات پر مغر و طلایی) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦
» باید و نباید های سه گانه موفقیت در زندگی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦
» احساس مادرانه :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳
» غصه هم خواهد رفت :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳
» زندگی یعنی... :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳
» یک گناه :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳
» بارون دلتنگی هایم... :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳
» عشق های امروزی :: شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳
» عشق مادر :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» مادر :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» سخت بود ولی تونستم تفکیکشون کنم :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» شناخت آدما... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» آدم از خجالت آب میشه وقتی... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» نمونه سوال رایج تو همه خونه ها :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» دنیا :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» جملات زیبا درمورد خانوما :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» امید به زندگی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩
» خصوصیات هر ماه :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩
» کوکی یادش بخیر :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩
» خواستن :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩
» رفتم نگو وفا نداشت... :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩
» شعر فروغفروغ فرخزاد(خیانت) :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩
» آقایون... :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸
» دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/۱۸
» عذاب وجدان کودکانه :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» امتحانش مجانیه!!! :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» دوران مدرسه :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» چه حالی میداد :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» من موندما....... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» ؟؟ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» آدما :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» غروب... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» خدایی خدا :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» پیچک زندگی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» تقدیر :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» بی شوهری هم بد دردیه ها... :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» باور خیالی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» بعد از رفتنت :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» زندگی :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» خاطرات نمناک :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧
» شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦ :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» چند نکته کوچولو اما لازم :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» پروردگار من :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» فاصله :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» پاییز :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» آدما در یک نگاه :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
» خاطرات :: جمعه ۱۳٩۱/٢/۱٥