چند قدم زیر بارون...

روزهای انتظار چه عاشقانه مرا می شکند و تو چه سرد از من عبور میکنی...!

زندگی

زندگی آرام است مثل آرامش یک خواب بلند

مثل شیرینی یک روزقشنگ  زندگی شیرین است

زندگی رؤیایی ست مثل رؤیای یک کودک ناز

زندگی زیبایی است مثل زیبایی یک غنچه باز

زندگی تک تک این ثانیه هاست زندگی چرخش این عقربه هاست

زندگی راز دل مادر من زندگی پینه دست پدر است زندگی مثل زمان درگذر است...

[ یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٧ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ Hanieh ] [ نظرات () ]