پرنده و قفس

 

پــرنــده ای کـــه بـال و پــرش ریختــه بـــاشد ... مظلـومیت خـاصـی دارد .

بــاز گذاشتن در قفسش تـــوهینــی است بـــه او در قفس را ببنـــد...!

تــــا زنـدان دلیل زمین گیر شدنش بــــاشد نـــه پـــر و بــال ریختــــه اش..

 

 

متن زیبای سایه جونم

/ 2 نظر / 18 بازدید
ALONE

oh lala اپم بیا

سایه

دوستم نیستی کم پیدا شدی؟ این عکسها رو می ذاری حال مارو می گیری، حیف که فقط نگاه می کنیم، حیف!!![نگران]