مدارا

“مدارا”
بالاترین درجه قدرت

و

“میل به انتقام”

اولین نشانه ضعف است . . .


/ 5 نظر / 18 بازدید
رویا

عالی بود خیلی زیبا بود[دست][گل][گل]

mina

سلاام من اپم!!

رویا

ه ـ کلاغــ ـها بگوییـ ــد: قصـ ـ ــه ی ِ منـ ـ ــ اینـ ـ ــجا تَمـ ـ ــام شـ ـ ــد، یِکیـ ـ ــ .. بـ ـــود و نـَ ـــبود مرا بـ ــا خـ ــود بُـ ـــرد... [گل]