آرزو میکنم...

 

دیگََـــَر هـَــواى بــرگـرداندنتـــ را نــَـدارم

هـَــرجـا کِـه دلتـــ مى خـــواهــدبُـــرو


فـقــط آرزو مـى کــُنــم وَقتــى دُوبــاره هـَواى ِ مـن بــهـ ســـَرت زد آنقــَدر

آسمـان ِ دلتـــ بگــیرد کــِه .... ..بــا هـِـزار شبــ گــِـریـه آرام نگـــیرى وَ اَمـا

مــَن بــَرکــِه نـمى گـــَردم هــــ ـــــــیچ وقت!!!


عَطـــر ِ تنـَــــم را هــَـم از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم


کـهـ لـَــم ندهـــی روی مبــــل های "راحتــــی" با خــاطــــِـــره هایـم

قَـــدم بـــزنی!!!/ 2 نظر / 18 بازدید
M i l a d

هانیه I L U

جواد

تو زندگی با ارزش ترین چیز برای آدم ها دلشونه اگه کسی بهت سپردش ، یعنی ارزش تو براش بیشتر از دلشه ! پس حالا که این قدر برات ارزش قائله ، تو هم براش امانت دار خوبی باش !