یادمان باشد که . . . (جملات پر مغر و طلایی)

یادمان باشد که : هرروز باید تمرین کرد دل کندن از زندگی را .


یادمان باشد که : دست به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای دیگران تعریف کنم .


یادمان باشد که : آنها که دوستشان می دارم می توانند دوستم نداشته باشند .


یادمان باشد که : فرار راه به دخمه ای می برد برای پنهان شدن نه آزادی .


یادمان باشد که : باور هایم شاید دروغ باشند .


یادمان باشد که : اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید .


یادمان باشد که : تا وقتی اوضاع بدتر نشده ! یعنی همه چیز رو به راه است .


یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود،

به دست آوردن هم  دیگر آرزو نیست .


یادمان باشد که :همیشه چند قدم آخر است که سخت ترین قسمت راه است .


یادمان باشد که : به جستجوى راه باشم ، نه همراه .


یادمان باشد..........که یادمان بماند

/ 1 نظر / 11 بازدید
ياس

واقعا معركه اس[ماچ]