چند نکته کوچولو اما لازم

 


* یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس و اقبال     است.

 


* هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند.

 


* از صمیم قلب عشق بورز. ممکن است کمی لطمه ببینی، اما تنها راه استفاده 

بهینه از حیات همین است.

 

* در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای درست قضاوت نکن.

 

* وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی، لبخند بزن و

 

  بگو: "برای چه می خواهید بدانید؟" 

 

* هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

 

* هیچوقت پایان فیلم ها و کتابهای خوب را برای دیگران تعریف نکن.

 


* وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه بدهی، دست و

 

صورتت را بشوی و یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. آن وقت  

 

خواهی دید که نیروی دوباره بدست آورده ای.

 


* هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.

 


* راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نکن.

* شغلی را انتخاب کن که روحت را هم به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.

 


* سعی کن از آن افرادی نباشی که می گویند : " آماده، هدف، آتش "

 


* هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر. به زودی زمانی

 

  خواهد رسید که او اجازه این کار را به تو نخواهد داد.

       

/ 0 نظر / 9 بازدید