زندگی یعنی...

جوانتر که بودم،


   یعنی کمی پیش از آخرین پرستو، خیال می کردم


        زندگی یعنی:


                    یک سبد عشوه و آشنایی و عشق!
 اما امروز


         که برای گریستن بی بهانه ترین بغضم،


         چشمهای نا آشنای رهگذری را قرض گرفتم،


         دیدم سبدم با آنکه خالی تر از همیشه،


            تنها به اندازه تنهاییم جا دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید