سخته

 

تنهایی راه رفتن سخت نیست...

اما راهی رو که با هم رفتیم

سخته تنهایی برگردم

 

/ 2 نظر / 27 بازدید
آریا

ترجیح می دهم حقیقتی تلخ مرا آزار دهد, تا اینکه دروغی عاشقانه آرامم کند...!

حس______تنهایی

آپم منتظرتم...اگه اینبار تعداد کامنتای پستم زیاد نباشه دیگه نمینویسم چون هیچ دلگرمی ندارم...ممنون