قبـــول دارم

کـــهنه شـــده ام

آنـــقدر کــهنه

کــه می شــود روی گردو خـــاک تنـــم یــادگــاری نــوشت...


بنویس و بگذر...!!!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید