سخت بود ولی تونستم تفکیکشون کنم

یکی از چالش های بزرگی که در کودکی فرارویِ من بودُ باهاش درگیر بودم
 
 
این بود که چه جوری “فریبرز عرب‌نیا” و “ابوالفضل پور‌عرب” و
 
 
 
فرامرز قریبیان  رُو از هم تفکیک کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/ 0 نظر / 7 بازدید