بودنت

 

چقـــدر کم توقع شده ام ….

نه آغوشت را می خواهـــم ، نه یک بوســـه نه حتـــی بودنت را …

همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است…

مرا به آرامش می رسانــد حتــی اصطکــاک سایه هایمـــان …

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
جواد

ای بابا خب بگو کیه تا برم بیارمش این پسرو!!!!!!!!!!!