زَخــــــم هـــــــایَتـــ را پـــِنهان کُـن


ایــنجــــا ... مــَـــــردَم


زیـــــاבے بـــــــــا نــــَـــمَـکـ شـــــــבه اَنـــב ...!

 


/ 4 نظر / 18 بازدید
سایه

وخدایی هم هست.....[گل]

ALONE

[افسوس]

sam

20[گل]