خدا

 

خـــــــــــــــــــــــدای منـــــ ......


دســــــــتانــــــــت که مالــــــــــــــ منــــــــــ باشند


هــــــــــیچ کــــــــــس مــــــــرا دست کم نمیگیرد!

 / 0 نظر / 24 بازدید