ترکت میکنم

 

ترک میکنم و تنهایت میگذارم....

تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای....

صادقانه دروغ گفتن

خالصانه خیانت کردن

و عاشقانه بی وفایی کردن....

و هر چه بیشتر خودت را از چشمم انداختن...!!!!

و چه حس پوچی بود این که میپنداشتم... لایق اعتمادی...

 


/ 1 نظر / 23 بازدید
سایه

به قول ماندلا: می بخشم اما فراموش نمی کنم... این نیز بگذرد.........[گل]