اشک در برکه

برکه ای در همین نزدیکی ست


با نیلوفری در آن


در انتظار دیدار ساحل


آه
چه انتظاری عبث


هرگز نشود این دیدار


تا زمانی که اشک برگهایش در برکه جاریست


نرسد به ساحل

/ 1 نظر / 7 بازدید