نشد

 

به خــداحافــظـی تــلـخ تـو سـوگــنـد نــشــد


کـه تـو رفــتـی و دلـم ثـانـیـه ای بـنـد نـشـد

 


بـا چـراغـــــی هـمه جـا گـشـتـم و گـشـتـم در شـهـر


هـیــچ کـس ! هــیـچ کـس ایـنجا به تـو مانـنـد نـشـد

 

 

خواسـتـنـد از تـو بگویـنـد شـبـی شـاعـرها


عـــاقـبـت بـا قــلــم شــرم نوشـتـنـد : نـشـد

 


/ 2 نظر / 20 بازدید
علی

سلام...خعلی زیبا بود.

جواد

دمت گرم با این شعرت خیلی حال کردم....