دختر احساس

 

غم انگیز ترین پاییز اینجاست!!!

در نگاه من،در حرفهای ناگفته و تلنبار شده در سکوت سنگین شب.

من؟دختر سکوت...هر لحظه در برابر ایینه ی زمان...زادهی گرمی فصلم!

خالی ترین نگاه...تنها ترین غزل...

من دختر احساسم...شاعر شعر های شش ماهه!


بغض های کال...قاصدک های به مقصد نرسیده...

عابر کوچه های

بارانی...و...هنوز هم در روزهای آفتابی،دفتری خیس از کلمات دارم!

 

 


/ 12 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
maryam

خاطرات را باید سطل سطل از چاه زنـدگی بیـرون کشیـد ! خاطرات نه سـر دارند و نه تــــه بی هــــوا می آینـد تا خفـه ات کنند ... می رسـنـــــد ! گـاهـی وسـط یک فـکـر گاهـی وسـط یک خیـابـان سـردت می کنند .... داغـت می کننـد رگ خـوابـت را بلـدنـد ، زمیـن ات می زننـد خـاطـرات تمـام نمی شوند ... تمامــت می کنند !!!

maryam

چه قدر خوب می شد اگـــــــر .... یک بـار ... فـقـط یکبـار آسمـــــان به زمیــــــــن بیـایـد ! تـا وقتـی اشـک می ریـزم ... نـگوینـد : " مگه آسمـون به زمیـن اومـده ؟؟! "

maryam

خندیدن خوب است.... قهقهه عالی است ... گریستن آدم را آرام می کند ... اما لـعنت بـر بــغــــض ...

maryam

دنیای قشنگی نیست ... آدمها مثل رودخانه ها جاریند... زلال که باشی سنگهایت را می بینند بر میدارند و نشانه می روند ... درست سمت خودت ...

maryam

میدونی!! سخت ترین لحظه!! تو زندگی چیه؟!!! این که بفهمی!! برای کسی که !! تمام زندگیته!! فقط یه تجربه ای....

maryam

چـقــــدر ســـختــــه منـــطقـــــی فــكر كنــــی وقتــــی .. احــســـاســـاتـــت داره خـــفــت میـــكنـــه!!!!!

maryam

مــي دونـي تَلـــخ تَــريـن اِتفــــاق چيـــه؟؟ اينـــه کـِـه تــــو بِخـــواي……. اونــــَم بِخـــــواد……….. وَلـــي سَـــر نِـــوِشتـــــ ؟ ن هنوز بــــاورش نـــدارم...

maryam

از یـه جـایـی بـه بـعـد ... نـه ایـنکـه فـایـده نـداشـتـه بـاشـه ها.... نـه !! ارزشش رو دیـگـه نـداره ... !!!

جواد

بابا بی خیال آبجی هانیه...[هیپنوتیزم]

نرگس

سلام.عالی بود